Telefon: +420 222 933 595

Advokátní kancelář

Naše právní služby pokrývají většinu oblastí práva. Zajišťujeme podporu a ochranu Vašeho podnikání i Vašich osobních a rodinných záležitostí, správu majetku a řešíme krizové životní situace. Každý člen týmu naší advokátní kanceláře má specifické schopnosti, zkušenosti i přístup k řešení problému, a v tom je naše síla. Dohromady Vám poskytujeme kompletní právní poradenství a oporu v právu. Nebojíme se mezinárodního práva, naopak jej vyhledáváme. Mluvíme plynně anglicky a španělsky a máme dlouholeté zkušenosti s jednáním se zahraničím. Právní služby poskytujeme nejen po celém území České republiky, ale rovněž se pravidelně aktivně účastníme zahraničních jednání. Níže Vám předkládáme příklad oblastí, ve kterých Vás můžeme kdykoli právně zastoupit. 

„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“ - Seneca