Telefon: +420 222 933 595
Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Rezek, Prunner & Firická vyznává praktický přístup k právu. Nepovažujeme právo a zákony za svět sám pro sebe, ale jako součást různých životních situací. Naše služby musejí doplňovat, nikoli komplikovat či omezovat život našich klientů. Hledáme řešení, řešíme obtížné situace. Rádi navazujeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty a poskytujeme jim komplexní právní služby v jakékoli situaci.


Historie

Naše advokátní kancelář vznikla spojením tří přátel ze studií, kteří se rozhodli zhodnotit své dosavadní pracovní zkušenosti ve vlastním projektu. Po působení ve velkých i menších kancelářích jsme shromáždili mladý tým právníků připravených hledat nejlepší řešení každého problému. Preferujeme pragmatický přístup ke každé situaci a rádi bychom prosazovali efektivní řešení. 

 

Všechny problémy mají řešení. Jen některé ještě čekají na jeho nalezení... 

 

Náš tým

Mgr. Martin Rezek, LL.B.

advokát

Martin je nejen všestranným právníkem, ale také odborníkem na sporná řízení, spotřebitelské právo, nemovitosti, pohledávky, ale i další oblasti práva. Studoval na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzity of Glamorgan v Cardiffu, UK. Od roku 2006 se zabýval spotřebitelským právem v Evropské spotřebitelské organizaci v Bruselu a dále navázal prací pro Českou obchodní inspekci. V posledních pěti letech se věnuje advokacii. Jeho práce vyústila v letech 2013 až 2014 v založení vlastní advokátní kanceláře.

Telefon: +420777973541

Mgr. Pavel Prunner

advokát

Pavel se zaměřuje především na mezinárodní obchodní právo a právo nemovitostí společně se vším, co s tím souvisí. Po studiu na Západočeské univerzitě v Plzni a práci v advokátní kanceláři Robin Burman & Co., Manchester, UK, působil jako advokátní koncipient a posléze advokát v kanceláři DBK PARTNERS a následně KŠD LEGAL. V advokacii působí od roku 2009 od začátku roku 2015 spojil své síly v advoktání kanceláři s Martinem.

Telefon: +420777256554

Mgr. Zuzana Firická

advokátka

V roce 2010 dokončila Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého studia a následně během praxe absolvovala několik dlouhodobých stáží v různých advokátních kancelářích ve Španělsku. Díky této zkušenosti je schopna poskytovat komplexní právní služby ve španělském jazyce. Klientům poskytuje právní služby v českém, španělském a anglickém jazyce. Specializuje se především na rodinné, trestní a obchodní právo.

Telefon: +420731166575

PhDr. Daniel Klega, M.Sc.

business development

Daniel absolvoval obor Ekonomické teorie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a dále pokračoval studiem financí a bankovnictví na University od Birmingham ve Velké Británii. Studiem ekonomie získal mnoho kvantitativních schopností. Daniel se věnuje investičnímu poradenství od roku 2006 a od roku 2013 působí v oblasti práva a realit.

Telefon: +420604256050

Mgr. Kateřina Mainzerová

advokátní koncipient 

V roce 2017 dokončila studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se především na právo občanské, obchodní a trestní.  

Natálie Milerová

právní asistent 

 

Mgr. Bohumír Bouška

advokátní koncipient

V roce 2018 dokončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se zejména na závazkové právo a občanské právo procesní. Do budoucna by se rád zaměřil na oblast náhrady nemajetkové újmy.

David Staňek

právní asistent 

V roce 2016 nastoupil na magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na právo nemovitostí.

Viktoria Yarish

právní asistent

 

Ing. Veronika Datlová

asistentka

Verča je člověk, bez kterého by se chod naší advokátní kanceláře zastavil, protože tak jako v každé jiné kanceláři, vše se točí kolem sekretariátu. Verča kromě toho zvládá malování, šití a všemožné umělecké činnosti. Verča je absolventem Technické univerzity v Liberci. 

Telefon: +420222933595

Oldřich Urbánek

účetní 

 

Telefon: +420776717741