Telefon: +420 222 933 595

Naše právní služby pokrývají většinu oblastí práva. Od podpory a ochrany Vašeho podnikání, po řešení Vašich osobních a rodinných záležitostí, správy majetku až po řešení krizových životních situací. Každý člen týmu naší advokátní kanceláře má specifické schopnosti, zkušenosti i přístup k řešení problému, a v tom je naše síla. Dohromady Vám poskytujeme kompletní právní poradenství a oporu v právu. Nebojíme se mezinárodního práva, naopak jej vyhledáváme. Mluvíme plynně anglicky a španělsky a máme dlouholeté zkušenosti s jednáním se zahraničím. Právní služby poskytujeme nejen po celém území České republiky, ale rovněž se pravidelně aktivně účastníme zahraničních jednání. Níže Vám předkládáme příklad oblastí, ve kterých Vás můžeme kdykoli právně zastoupit. 

 

Občanské právo

 

Obchodní právo

 

Právo nemovitostní

 

Soudní řízení / rozhodčí řízení

 

Trestní právo

 

Spotřebitelské právo

 

 Právo duševního vlastnictví

 

Konkurzní a insolvenční právo

 

Správní právo

  

Rodinné právo

 

Pracovní právo

 

Školení / vzdělávání